Med Michelin kommer vi alltid att få världen att gå framåt